Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Statistikbanken
Log på Hjælp
  Emner
  Borgere
  Arbejde og indkomst
  Økonomi
  Sociale forhold
  Uddannelse og forskning
  Erhvervsliv
  Transport
  Kultur og fritid
  Miljø og energi
  Tværgående
  Log på
  Ny bruger?
  Glemt adgangskode?
  Hjælp

  Opdateres hverdage kl. 8:00
  Klokken er

  Miljø og energi
  vis som mapper... vis som mapper...
  Areal
  Arealopgørelser
  ARE207: Areal 1. januar efter område (2007-2024)
  AREALDK: Areal efter arealdække, område og enhed (2011-2021)
  AREALAN1: Arealanvendelse efter branche (19a2-gruppering), område og enhed (2016)
  ARE2: Areal fordelt efter område (AFSLUTTET) (1985-2006)
  AREALDK1: Areal efter arealdække, område og enhed (AFSLUTTET) (2011-2016)
  ARE1: Arealdække efter arealdække og enhed (AFSLUTTET) (1995)
  Energiforbrug og energipriser
  Energiforbrug
  Industriens energiforbrug
  ENEBR: Industriens energiforbrug efter branche (DB07) og enhed (2012-2022)
  ENEGEO: Industriens energiforbrug efter kommune (2012-2022)
  ENETYPE: Industriens energiforbrug efter energitype og enhed (2012-2022)
  Naturgasforbrug og -lagre
  GASLAGER: Naturgaslagre (eksperimentel statistik) efter uge (2019-2024)
  GASBRUG: Naturgasforbrug ekskl. bionaturgas pr. uge (eksperimentel statistik) efter uge (2019-2024)
  Energipriser
  ENERGI1: Priser på elektricitet for husholdningskunder efter årsforbrug, prisdefinition og energienhed (2015H1-2023H2)
  ENERGI2: Priser på elektricitet for erhvervskunder efter årsforbrug, prisdefinition og energienhed (2015H1-2023H2)
  ENERGI3: Priser på naturgas for husholdningskunder efter årsforbrug, prisdefinition og energienhed (2015H1-2023H2)
  ENERGI4: Priser på naturgas for erhvervskunder efter årsforbrug, prisdefinition og energienhed (2015H1-2023H2)
  OLIEPRIS: Gennemsnitlig pris på nordsøolie efter enhed (2022-2023)
  Vand
  VAND1: Forbruget af drikke- og råvand efter område og anvendelse (AFSLUTTET) (1982-2005)
  VAND2: Kontrolmålte vandværker (nitrat) efter område og nitratindhold (AFSLUTTET) (1982-2006)
  VAND3: Kontrolmålte boringer efter område og pesticidindhold i drikkevandet (AFSLUTTET) (1993-2004)
  VAND4: Kvalitet af havvand efter station og substans (AFSLUTTET) (1975-1999)
  VAND5: Plantenæringsstoffer i vandløb fordelt efter oplandstype (AFSLUTTET) (1989-2000)
  VAND6: Plantenæringsstoffer i kildevæld fordelt efter oplandstype (AFSLUTTET) (1989-2000)
  VAND7: Plantenæringsstoffer til søer fordelt efter forureningskilde (AFSLUTTET) (1989-2000)
  VAND8: Vandkvalitet om sommeren i søer (AFSLUTTET) (1989-2000)
  VAND9: Tilførsel af plantenæringsstoffer til marine kystafsnit fordelt efter forureningskilde og farvandsområde (AFSLUTTET) (1989-2000)
  VAND10: Plantenæringsstofkoncentrationer ved fjord- og kystnære stationer (AFSLUTTET) (1989-2000)
  Luft
  ILUFT: Indikatorer om luft efter stof og kilde (AFSLUTTET) (1990-2000)
  LUFT1: Deposition og emission efter land, stoftype og deposition/emission (AFSLUTTET) (1985-1996)
  LUFT2: Udviklingen i Danmarks indførsel/udførsel af forsurende stoffer efter ind/udførsel og stoftype (AFSLUTTET) (1985-1998)
  LUFT3: Nettoeksport af luftforurening efter land og stoftype (AFSLUTTET) (1994)
  LUFT4: Udslip til luft af drivhusgasser efter type, kilde og enhed (AFSLUTTET) (1990-2003)
  LUFT5: Udslip til luft af forsurende stoffer efter stoftype, kilde og enhed (AFSLUTTET) (1990-2003)
  OZON1: Ozonlagets tykkelse over Danmark efter type (AFSLUTTET) (1997M01-2004M12)
  OZON2: Ozonlagets tykkelse over Danmark efter enhed (Dobson enheder) (AFSLUTTET) (1979-2004)
  Miljøkriminalitet
  MIKRIM1: Afgørelser og gennemsnitlige bødestørrelser i overtrædelser af miljølove efter type og art (AFSLUTTET) (1989-2004)
  TILSYN1: Antal virksomheder under tilsyn i amterne efter håndhævelsestype (AFSLUTTET) (1996-2000)
  TILSYN2: Amternes tilsyn med rensningsanlæg efter håndhævelsestype (AFSLUTTET) (1996-1998)
  Flora og fauna
  DYR1: Bestanden af sæler i Kattegat, Skagerrak og Vadehavet efter målestation og art (AFSLUTTET) (1979-1997)
  DYR2: Bestanden af klokkefrøer efter type og art (AFSLUTTET) (1970-1996)
  JAGT1: Vildtudbyttet efter art (AFSLUTTET) (1981:1982-2000:2001)
  JAGT2: Vildtudbyttet (femårsgennemsnit) efter art (AFSLUTTET) (1941:1946-1996:2001)
  FLORA1: Bestanden af Murrude ved Brønderslev og Horndrager ved Jydelejet på Møn (AFSLUTTET) (1967-1998)
  YNGL: Ynglebestanden af Skarv efter yngleområde (AFSLUTTET) (1982-2001)
  Affald og jordforurening
  Miljøforhold
  Trafik og miljø
  TERM1: Endeligt energiforbrug efter sektor (AFSLUTTET) (1990-2007)
  TERM2: Transportens andel af samtlige nationale udledninger efter stoftype (AFSLUTTET) (1990-2006)
  TERM3: Endeligt energiforbrug til transport efter sektor og energitype (AFSLUTTET) (1990-2007)
  TERM4: Realprisudvikling (2000=100) efter transportmåde (AFSLUTTET) (2000-2007)
  TERM4X: Realprisudvikling (1990=100) efter transportmåde (AFSLUTTET) (1990-2005)
  TERM5: Andel af husholdningernes udgift til privat og offentlig transport efter type (AFSLUTTET) (1990-2007)
  TERM6: Udslip fra transportsektoren efter transportmåde og stoftype (AFSLUTTET) (1990-2006)
  TERM7: Årlige faste priser (1990-priser) efter type og Brændstof (AFSLUTTET) (1990-2007)
  TERM8: Byernes luftforurening efter område og stoftype (AFSLUTTET) (1990-2007)
  TERM9: Nationalt persontransportarbejde efter transportmåde (AFSLUTTET) (1990-2006)
  TERM10: Nationalt godstransportarbejde efter trafikgruppe (AFSLUTTET) (1990-2007)
  TERM11: Afstand til rejsemål og transporttid efter turlængde og type (AFSLUTTET) (1996-2001)
  Grønt Nationalregnskab
  Energi- og emissionsregnskaber
  Energiregnskab
  ENE3H: Bruttoenergiforbrug i GJ efter branche og energitype (1966-2023)
  ENE1HO: Energiregnskab i specifikke enheder (oversigt) efter tilgang og anvendelse og energitype (1966-2023)
  ENE1HT: Energiregnskab i specifikke enheder (detaljeret) efter tilgang og energitype (1966-2023)
  ENE1HA: Energiregnskab i specifikke enheder (detaljeret) efter anvendelse og energitype (1966-2023)
  ENE2HO: Energiregnskab i GJ (oversigt) efter tilgang og anvendelse og energitype (1966-2023)
  ENE2HT: Energiregnskab i GJ (detaljeret) efter tilgang og energitype (1966-2023)
  ENE2HA: Energiregnskab i GJ (detaljeret) efter anvendelse og energitype (1966-2023)
  LABY33: Nøgletalstabel for energiforbrug og -produktion efter kommunegruppe, indikator og enhed (2020)
  SDG07021: Vedvarende energis andel af det samlede bruttoenergiforbrug (1990-2023)
  ENE4HO: Energiregnskab i værdier. Tilgang og anvendelse af energi, oversigt efter tilgang og anvendelse, enhed og energitype (AFSLUTTET) (1966-2016)
  ENE4HT: Energiregnskab i værdier. Tilgang af energi, detaljeret (basis priser) efter tilgang og energitype (AFSLUTTET) (1966-2016)
  ENE4HA: Energiregnskab i værdier. Anvendelse af energi, detaljeret efter anvendelse, enhed og energitype (AFSLUTTET) (1966-2016)
  ENE1N: Energiregnskab i mængdeenheder efter branche og type (AFSLUTTET) (1966-2011)
  ENE2N: Energiregnskab i brændværdi (GJ) efter branche og enhed (AFSLUTTET) (1966-2011)
  ENE3N: Bruttoenergiforbrug i brændværdier (GJ) efter branche og type (AFSLUTTET) (1966-2011)
  ENE4N: Energiregnskab i værdier efter branche, enhed og type (AFSLUTTET) (1966-2011)
  ENE1: Energiregnskab efter branche, enhed og type (AFSLUTTET) (1966-2009)
  ENE6: Produktion af vedvarende energi (direkte energiindhold, TJ) efter type (AFSLUTTET) (1972-1997)
  ENE7: Danmarks forbrug og produktion af energi efter type og mængde/værdi (AFSLUTTET) (1986M01-2010M03)
  ENE8: Salg af udvalgte energiprodukter (tons) efter type og mængde/værdi (AFSLUTTET) (1986M01-1999M06)
  MREG7: Bruttoenergiforbrug efter branche og forårsagende endelig anvendelse (AFSLUTTET) (1990-2006)
  Energimultiplikatorer
  ENE2MU1: Direkte og indirekte energiforbrug efter branche og energitype (1990-2020)
  ENE2MU1N: Direkte og indirekte energiforbrug efter branche og energitype (1990-2023)
  ENE2MU2: Direkte og indirekte energiforbrug efter endelig anvendelse og energitype (1990-2020)
  ENE2MU2N: Direkte og indirekte energiforbrug efter endelig anvendelse og energitype (1990-2023)
  ENE2MU3: Forbrug af energi efter branche, energitype og forårsagende endelig anvendelse (1990-2020)
  ENE2MU3N: Forbrug af energi efter branche, energitype og forårsagende endelig anvendelse (1990-2023)
  Emissionsregnskab inkl. udledning af drivhusgasser
  MRU1: Emissionsregnskab efter branche og emissionstype (1990-2022)
  MRO1: Overgangstabel efter overgangsposter og emissionstype (1990-2021)
  MRO2: Overgangstabel (i CO2-ækvivalenter) efter overgangsposter, emissionstype og tid (1990-2021)
  DRIVHUS: Drivhusgasregnskab (i CO2-ækvivalenter) efter branche og emissionstype (1990-2022)
  DRIVHUS2: Drivhusgasregnskab (i CO2-ækvivalenter) efter branche, emissionstype og opgørelsesprincip (1990-2022)
  LABY34: Nøgletalstabel for udledning af drivhusgasser efter kommunegruppe, indikator, emissionstype og enhed (2020)
  MREG4: Emissioner til luft efter branche, emissionstype og forårsagende endelig anvendelse (AFSLUTTET) (1990-2006)
  MREG5: Emissioner til luft samt energiforbrug efter branche, emission/energiforbrug og enhed (AFSLUTTET) (1990-2008)
  MREG6: Emissioner til luft forårsaget af endelige anvendelser efter forbrugsgruppe, emissionstype og enhed (AFSLUTTET) (1990-2006)
  MREG8: Overgangstabel efter overgangsposter og emissionstype (AFSLUTTET) (1990-2008)
  TEMA9005: Udledning af drivhusgas efter branche (1990-2022)
  TEMA9006: CO2-udledning fra familiernes energiforbrug efter energikilde (1990-2022)
  TEMA9007: Udledning af drivhusgasser efter enhed (1990-2022)
  TEMA9010: Udledning fra landbrug, skovbrug og fiskeri efter emissionstype (1990-2022)
  AFTRYK: Klimaaftrykket af dansk forbrug (Eksperimentel statistik) efter anvendelsestyper (Årsager til emissioner) , brancher (Forekomst af emissioner) og lande/økonomier (Forekomst af emissioner) (AFSLUTTET) (1990-2021)
  AFTRYK1: Klimaaftryk (eksperimentel statistik) efter anvendelsestyper, udledende brancher og udledende lande (1990-2022)
  AFTRYK2: Klimaaftryk (eksperimentel statistik) efter anvendelsestyper, leverende brancher, udledende brancher og udledende lande (1990-2022)
  Emissionsmultiplikatorer
  EMM1MU1: Direkte og indirekte luftemissioner efter branche og emissionstype (1990-2022)
  EMM1MU1N: Direkte og indirekte luftemissioner efter branche og emissionstype (1990-2022)
  EMM1MU2: Direkte og indirekte luftemissioner efter endelig anvendelse og emissionstype (1990-2022)
  EMM1MU2N: Direkte og indirekte luftemissioner efter endelig anvendelse og emissionstype (1990-2022)
  EMM1MU3: Luftemissioner efter branche, emissionstype og forårsagende endelig anvendelse (1990-2022)
  EMM1MU3N: Luftemissioner efter branche, emissionstype og forårsagende endelig anvendelse (1990-2022)
  Udledninger og økonomisk vækst
  TEMA9001: Økonomisk vækst og udledning af drivhusgas (1990=100) efter enhed (1990-2022)
  TEMA9012: Erhvervslivets drivhusgasudledning pr. enhed værditilvækst efter branche (1990-2022)
  Internationale sammenligninger
  TEMA9003: Vedvarende energis andel af energiforbruget efter land (2019-2021)
  TEMA9008: Drivhusgasser pr.indbygger efter land (2000-2020)
  Materiale- og affaldsregnskaber
  Materialestrømsregnskab (EW-MFA)
  MRM2: Materialestrømsregnskab efter materialetype og indikator (1993-2022)
  MFA2: Materialestrømsregnskab efter produkttype og indikator (AFSLUTTET) (1993-2008)
  RME1: Materialestrømme opgjort i råstofækvivalenter efter råstoftype og indikator (2008-2019)
  RME2: Råstofækvivalenter efter råstoftype, im- og eksport og varer og tjenester (2008-2019)
  SDG08042: Indenlandsk materialeanvendelse efter måleenhed (2010-2022)
  Detaljeret materialestrømsregnskab (fysiske supply-usetabeller)
  MSR1O: Detaljeret materialestrømsregnskab, oversigt (Detaljeniveau 1) (2018)
  MSR1T: Tilgang af naturressourcer, varer og affald (Detaljeniveau 1) (2018)
  MSR1A: Anvendelse af naturressourcer, varer og affald (Detaljeniveau 1) (2018)
  MSR2O: Detaljeret materialestrømsregnskab, oversigt (Detaljeniveau 2) (2018)
  MSR2T: Tilgang af naturressourcer, varer og affald (Detaljeniveau 2) (2018)
  MSR2A: Anvendelse af naturressourcer, varer og affald (Detaljeniveau 2) (2018)
  MSR3O: Detaljeret materialestrømsregnskab, oversigt (Detaljeniveau 3) (2018)
  MSR3T: Tilgang af naturressourcer, varer og affald (Detaljeniveau 3) (2018)
  MSR3A: Anvendelse af naturressourcer, varer og affald (Detaljeniveau 3) (2018)
  DMR1O: Detaljeret materialestrømsregnskab, oversigt (25 materialetyper, 14 kategorier) (AFSLUTTET) (2016)
  DMR1T: Tilgang af naturressourcer, varer og affald (25 materialetyper, 22 tilgangskategorier) (AFSLUTTET) (2016)
  DMR1A: Anvendelse af naturressourcer, varer og affald (25 materialetyper, 22 anvendelseskategorier) (AFSLUTTET) (2016)
  DMR2O: Detaljeret materialestrømsregnskab, oversigt (57 materialetyper, 16 kategorier) (AFSLUTTET) (2016)
  DMR2T: Tilgang af naturressourcer, varer og affald (57 materialetyper, 29 tilgangskategorier) (AFSLUTTET) (2016)
  DMR2A: Anvendelse af naturressourcer, varer og affald (57 materialetyper, 29 anvendelseskategorier) (AFSLUTTET) (2016)
  DMR3O: Detaljeret materialestrømsregnskab, oversigt (182 materialetyper, 16 kategorier) (AFSLUTTET) (2016)
  DMR3T: Tilgang af naturressourcer, varer og affald (182 materialetyper, 76 tilgangskategorier) (AFSLUTTET) (2016)
  DMR3A: Anvendelse af naturressourcer, varer og affald (182 materialetyper, 76 anvendelseskategorier) (AFSLUTTET) (2016)
  Affaldsregnskab
  AFFALD: Affaldsproduktion efter branche, behandlingsform og affaldsfraktion (2011-2021)
  AFFALD01: Affaldsproduktion efter branche og affaldsfraktion (2011-2021)
  AFFALD02: Affaldsproduktion efter branche og behandlingsform (2011-2021)
  AFFALD03: Affaldsproduktion efter branche og farlighed (2011-2021)
  AFFALD04: Im- og eksport af affald efter affaldsfraktion, behandlingsform og im- og eksport (2011-2021)
  LABY24: Husholdningsaffald efter kommunegruppe, behandlingsform og affaldsfraktion (2013-2020)
  LABY25: Nøgletal for husholdningsaffald efter kommunegruppe og nøgletal (2013-2020)
  Affaldsmultiplikatorer
  AFF1MU1: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter branche og fraktion (2011-2021)
  AFF1MU1N: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter branche og fraktion (2011-2021)
  AFF1MU2: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter endelig anvendelse og fraktion (2011-2021)
  AFF1MU2N: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter endelig anvendelse og fraktion (2011-2021)
  AFF1MU3: Affaldsproduktion efter branche, fraktion og forårsagende endelig anvendelse (2011-2021)
  AFF1MU3N: Affaldsproduktion efter branche, fraktion og forårsagende endelig anvendelse (2011-2021)
  AFF2MU1: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter branche og behandlingsform (2011-2021)
  AFF2MU1N: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter branche og behandlingsform (2011-2021)
  AFF2MU2: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter endelig anvendelse og behandlingsform (2011-2021)
  AFF2MU2N: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter endelig anvendelse og behandlingsform (2011-2021)
  AFF2MU3: Affaldsproduktion efter branche, behandlingsform og forårsagende endelig anvendelse (2011-2021)
  AFF2MU3N: Affaldsproduktion efter branche, behandlingsform og forårsagende endelig anvendelse (2011-2021)
  AFF3MU1: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter branche og farlighed (2011-2021)
  AFF3MU1N: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter branche og farlighed (2011-2021)
  AFF3MU2: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter endelig anvendelse og farlighed (2011-2021)
  AFF3MU2N: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter endelig anvendelse og farlighed (2011-2021)
  AFF3MU3: Affaldsproduktion efter branche, farlighed og forårsagende endelig anvendelse (2011-2021)
  AFF3MU3N: Affaldsproduktion efter branche, farlighed og forårsagende endelig anvendelse (2011-2021)
  Vand og spildevand
  Vandindvinding og vandforbrug
  VANDIND: Indvinding af vand efter område, vandtype og indvindingskategori (1989-2022)
  VANDRG1: Indvinding af vand (Fysiske vandregnskab) efter branche og vandtype (2010-2022)
  VANDRG2: Forbrug af vand (Fysiske vandregnskab) efter branche og vandtype (2010-2022)
  VANDRG3: Forbrug af vand (Monetært vandregnskab) efter branche og enhed (2010-2022)
  VANDRG01: Indvinding og forbrug (Vandregnskab) efter branche, vandtype og opgørelse (AFSLUTTET) (2010-2014)
  VANDRG03: Udgifter til vand og spildevand (Vandregnskab) efter branche og udgiftstype (AFSLUTTET) (2010-2014)
  MREG4V: Branchernes endelige vandforbrug fordelt på forårsagende endelige anvendelser (AFSLUTTET) (1995-2005)
  MREG5V: Endeligt forbrug af vand samt vandintensitet fordelt på brancher og husholdninger (AFSLUTTET) (1995-2005)
  MREG6V: Endeligt vandforbrug på endelige anvendelser efter forbrugsgruppe og enhed (AFSLUTTET) (1995-2005)
  MREG7V: Endeligt vandforbrug efter branche og forårsagende endelig anvendelse (AFSLUTTET) (1995-2005)
  Vandforbrugsmultiplikatorer
  VAN2MU1N: Direkte og indirekte vandforbrug efter branche og vandtype (2010-2022)
  VAND2MU1: Direkte og indirekte vandforbrug efter branche og vandtype (2010-2022)
  VAN2MU2N: Direkte og indirekte vandforbrug efter endelig anvendelse og vandtype (2010-2022)
  VAND2MU2: Direkte og indirekte vandforbrug efter endelig anvendelse og vandtype (2010-2022)
  VAND2MU3: Vandforbrug efter branche, vandtype og forårsagende endelig anvendelse (2010-2022)
  Spildevand
  VANDUD: Spildevandsudledning efter område, udledning og anlægstype (2010-2022)
  VANDRG4: Udledning af spildevand (Fysiske vandregnskab) efter branche og udledning (2010-2022)
  VANDRG5: Udledning af spildevand (Monetært vandregnskab) efter branche og enhed (2010-2022)
  VANDRG02: Spildevandsudledning (Vandregnskab) efter branche (AFSLUTTET) (2010-2014)
  Spildevandsmultiplikatorer
  VAN4MU1N: Direkte og indirekte spildevandsudledning efter branche og recipient (2010-2022)
  VAND4MU1: Direkte og indirekte spildevandsudledning efter branche og recipient (2010-2022)
  VAN4MU2N: Direkte og indirekte spildevandsudledning efter endelig anvendelse og recipient (2010-2022)
  VAND4MU2: Direkte og indirekte spildevandsudledning efter endelig anvendelse og recipient (2010-2022)
  VAND4MU3: Spildevandsudledning efter branche, recipient og forårsagende endelig anvendelse (2010-2022)
  Grøn økonomi
  Grønne varer og tjenester
  GRON1: Grønne varer og tjenester efter miljøformål, branche og enhed (2012-2022)
  GRON2: Grønne varer og tjenester efter branche (DB07), miljøformål og enhed (2012-2022)
  Offentlig miljøbeskyttelse
  MREG22: Offentlig miljøbeskyttelse efter miljøformål, udgifter/indtægter og sektor (1995-2023)
  MREG3: Udgifter på vandforsyning, spildevand og affald (AFSLUTTET) (1992-2004)
  Industriens miljøbeskyttelsesudgifter
  MBU: Industriens miljøbeskyttelsesudgifter efter branche (DB07) og miljøformål (2014-2022)
  Grønne afgifter
  MREG21: Grønne afgifter efter miljøkategori (1995-2023)
  MRS1: Grønne afgifter efter branche og miljøkategori (1995-2023)
  MREG4T: Miljørelaterede skatter og subsidier fordelt på brancher og endelige anvendelser (AFSLUTTET) (1997-2008)
  MREG2S: Miljørelaterede skatter efter miljørelateret kategori (AFSLUTTET) (1991-2008)
  Miljøstøtte
  MMS1: Miljøstøtte efter miljøkategori (1995-2023)
  MMS2: Miljøstøtte efter miljøformål (1995-2023)
  MMS3: Miljøstøtte efter branche og overordnet miljøkategori (1995-2023)
  RP01: Ressourceproduktivitet efter indikator, branche og produkt (AFSLUTTET) (2005-2019)
  RP02: Bruttoværditilvækst pr. forbrug i produktionen efter branche og forarbejdningsgrad (AFSLUTTET) (2005-2019)
  RP03: Industriens køb af varer (pct. af omsætningen) efter branche (DB07) og forarbejdningsgrad (AFSLUTTET) (2001-2018)
  RP04: Ressourceproduktivitet efter branche (DB07 127-grp) og enhed (AFSLUTTET) (2002-2015)
  RP05: Omkostninger efter omkostningselement, branche og prisenhed (AFSLUTTET) (2005-2019)
  RP06: Intensiteter for energi og affald efter indikator og branche (AFSLUTTET) (2005-2019)
  RP07: Behandling af affald efter behandlingsform og branche (AFSLUTTET) (2011-2012)
  Regnskaber for naturressourcer
  Arealanvendelse og arealdække
  AREALDK: Areal efter arealdække, område og enhed (2011-2021)
  AREALDK1: Areal efter arealdække, område og enhed (AFSLUTTET) (2011-2016)
  AREALAN1: Arealanvendelse efter branche (19a2-gruppering), område og enhed (2016)
  Olie og naturgas i Nordsøen
  VOGRG: Værdien af olie og naturgas efter balanceposter (1990-2023)
  OLIERG: Fysisk balance for oliereserverne efter balanceposter (1990-2023)
  GASRG: Fysisk balance for naturgasreserverne efter balanceposter (1990-2023)
  MREG26: Fysisk balance for oliereserverne efter balanceposter (AFSLUTTET) (1990-2008)
  MREG27: Fysisk balance for naturgasreserverne efter balanceposter (AFSLUTTET) (1990-2008)
  MREG29: Værdien af olie og naturgas efter balanceposter (AFSLUTTET) (1991-2008)
  Fiskeressourcer
  FISK11: Fisk og skaldyr i dam- og havbrug (fysisk balance) efter balanceposter og fiske- og skaldyrsarter (2010-2023)
  FISK33: Fritlevende fisk og skaldyr (fysisk balance) efter balanceposter og fiske- og skaldyrsarter (2010-2023)
  FISK22: Fisk og skaldyr i dam- og havbrug (økonomisk balance) efter balanceposter og fiske- og skaldyrsarter (2010-2023)
  Skovareal og vedmasse
  SKOVRG01: Vedmasse (fysisk balance) efter balanceposter, træsort og region (1990-2022)
  SKOVRG02: Vedmasse (økonomisk balance) efter balanceposter, træsort og region (1990-2022)
  SKOVRG03: Skovareal (Kyoto) (fysisk balance) efter balanceposter og region (1990-2022)
  Økologi
  Produktion og regnskaber for økologisk landbrug og gartneri
  OEKO11: Økologiske bedrifter og arealer efter økologisk status og afgrøde (2012-2023)
  OEKO1: Økologiske bedrifter og arealer efter afgrøde (AFSLUTTET) (1995-2016)
  OEKO2: Økologiske dyr efter dyreart (AFSLUTTET) (1995-2021)
  ANI7: Mælkeproduktion og anvendelse efter enhed (1990-2023)
  ANI8: Ægproduktion og produktionsformer efter enhed (år) (1990-2023)
  Resultatopgørelse - regnskaber
  JORD1: Resultatopgørelse for alle bedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, region, standardoutput, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2023)
  JORD2: Resultatopgørelse for heltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, årsværk, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2023)
  JORD4: Familiernes økonomi for heltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2022)
  JORD3: Resultatopgørelse for deltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2023)
  JORD5: Familiernes økonomi for deltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2022)
  JORD6: Nøgletal for alle bedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, region, standardoutput, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2023)
  JORD7: Nøgletal for alle heltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, årsværk, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2023)
  JORD8: Nøgletal for deltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2023)
  JORD9: Energiforbrug for heltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2022)
  Produktionsgrene - regnskaber
  REGNPRO1: Dækningsbidrag og jordrente efter regnskabsposter for planter og produktionsgrene (AFSLUTTET) (2008-2021)
  REGNPRO2: Dækningsbidrag og nettooverskud efter regnskabsposter for husdyr og produktionsgrene (AFSLUTTET) (2008-2021)
  Handel med økologiske fødevarer
  OEKO3: Detailomsætningen af økologiske fødevarer efter vare og enhed (2003-2023)
  OEKO7: Salg af økologiske varer til foodservice efter varegrupper og enhed (AFSLUTTET) (2013-2020)
  OEKO77: Salg til foodservice efter varetype, varegruppe og enhed (2021-2023)
  OEKO88: Salg til foodservice efter varetype, kundegrupper og enhed (2017-2023)
  OEKO8: Salg af økologiske varer til foodservice efter kundegrupper og enhed (AFSLUTTET) (2013-2020)
  Import og eksport af økologiske fødevarer
  OEKO4: Udenrigshandel med økologiske varer efter im- og eksport og varer (2003-2022)
  OEKO5: Udenrigshandel med økologiske varer efter import og eksport og land (AFSLUTTET) (2003-2019)
  OEKO55: Udenrigshandel med økologiske varer efter im- og eksport og land (2003-2022)
  OEKO6: Udenrigshandel med økologiske varer efter im- og eksport, land og SITC-hovedgrupper (AFSLUTTET) (2003-2019)
  OEKO66: Udenrigshandel med økologiske varer efter im- og eksport, land og SITC-hovedgrupper (2003-2022)